Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ zdraví a pohody zvířat

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007404
Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt Probiotika bude zaměřen na izolaci čistých kultur baktérií z trávicího traktu drůbeže a prasat a jejich detailní charakterizaci in vivo i in vitro včetně celogenomového sekvenování. Získané poznatky povedou k přípravě probiotických preparátů o definovaném složení pro jednodenní kuřata resp. selata po odstavu, u kterých budou významným způsobem zvyšovat rezistenci před salmonelami, kampylobaktery a patogenními kmeny E. coli, a následně snižovat potřebu terapeutického užití antibiotik.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 226 675,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 673 726,50 Kč
Národní soukromá částka: 1 836 863,25 Kč
 
Celková částka: 36 737 265,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena