Komplexní inovace složení čisticího prostředku pro oblast pivovarnictví

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: LUKR CZ a.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010894
Zahájení projektu: 12. 9. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřený na vyvinutí optimálního složení čistícího prostředku určeného pro čištění pivních nádob (pivní sudy, pivní tanky) pivního potrubí (pivních cest ? nejčastěji stáčení nebo čepování piva) a pivního skla (vratné pivní láhve, pivní sklenice apod.), jakož i všech instalačních prostředků, které jsou ve styku s pivem. Současně snížit koncentrace alkalických chemických látek, které se po skončení čistícího procesu stávají nebezpečným odpadem. Dojde k inovaci vyráběného prostředku.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 221 250,00 Kč
Národní soukromá částka: 73 750,00 Kč
 
Celková částka: 295 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena