Výzkumná a vývojová varna

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22136
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je kompletace poloprovozního pivovaru pro výzkumné účely spočívající v doplnění stávajícího souboru studené části technologie (hlavní kvašení až stočení piva do lahve) o tzv. horký blok přípravy mladiny a laboratorní přístroje prozdokonalení operativní kontroly technologického procesu .
Podstatou uvedené kompletace je automatická výzkumná a vývojová varní souprava pro vaření piva s kapacitou odpovídající objemu vyrážené mladiny 2,5 hl. Projekt dále zahrnuje další komponenty,které s ohledem na finanční náročnost nejsou součástí žádost a budou hrazeny z vlastních zdrojů.
Kompletní zařízení bude odpovídat současné světové úrovni.
Toto zařízení umožní provádět poloprovozní zkoušky a vyvíjet a odzkušovat tak technologie vaření piva.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 375 800,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 772 200,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 704 457,00 Kč
 
Celková částka: 7 852 457,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena