Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0150
Zahájení projektu: 29. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu, jehož realizace byla zahájena 1. května 2011 a jeho ukončení se předpokládá do 31. prosince roku 2013, je vznik nové části budovy Pedagogické fakulty UP ve dvorním traktu hlavní budovy na Žižkově náměstí o celkové ploše 5 304 m2. Z této plochy připadá celých 1 506 m2 na plochy spojené s terciálním vzděláváním a 568 m2 je určeno pro výzkumné a výukové laboratoře.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 254 810 409,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 919 034,00 Kč
 
Celková částka: 283 729 443,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena