Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0071
Zahájení projektu: 1. 10. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

UniREC, UNIPETROL Research and Education Centre je výzkumně-vzdělávací pracoviště. Jeho hlavním cílem je poskytovat výzkumnou podporu pro firmy působící v oblasti rafinérsko peterochemických výrob a souvisejících oblastí, jako jsou výroba a regenerace katalyzárorů, využití biosložek jako suroviny pro chemický průmysl, ochrana životního prostředí a zvyšování bezpečnosti chemických provozů. Centrum se podílí na výchově mladých výzkumných pracovníků ve spolupráci se vzdělávacími a akademickými pracovišti, především VŠCHT Praha, UCHP AV ČR Praha, UFCH JH AV ČR Praha.. Výsledky výzkumu bude aplikovat v praxi formou společných projektů s průmyslovými podniky. Centrum bude situováno do areálu Chempark litvínov a využije stávající experimentální zařízení a infrastrukturu areálu. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce jen minimálně využívaného objektu (brownfield) na výzkumné centrum. Výsledkem rekonstrukce budou laboratoře pro výzkumnou činnost, výukové prostory, konferenční sál, moderní pokusná základna a sklad hořlavin. Plánované Centrum je svým zaměření unikátní a nemá v Evropě konkurenci. Personálně bude obsazeno zkušenými pracovníky, kteří jsou již dnes k dispozici. Odborné oblasti zaměření Centra: - Výzkum technologií pro účinné a ekologicky šetrné využití uhlíkatých energetických surovin ve výrobě motorových paliv - Výzkum technologií pro výrobu surovin pro pokročilé funkční polymerní materiály - Výzkum technologií pro trvale udržitelné využití obnovitelných energetických surovin a snižování emisí škodlivých látek Výzkumné aktivity jsou doplněny průřezovými aktivitami a to: - Vývoj analytických metod pro detailní charakterizaci směsí organických sloučenin - Vývoj a syntéza katalyzátorů na bázi zeolitů, aluminy a jejich modifikace kovy - Vzdělávací aktivity

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 496 556 409,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 87 627 601,00 Kč
 
Celková částka: 584 184 010,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena