BIC Ostrava - rozšíření PI a VTP

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: BIC Ostrava s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.03/5.1.00/41.00020
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Věcná náplň celého projektu
V rámci projektu bude provedena rekonstrukce dvou budov, kde vzniknou nově rekonstruované prostory pro VTP a PI. Na tyto rekonstrukce bude použita naprostá většina rozpočtovaných investičních nákladů. Součástí projektu je také úprava a adaptace prostor v již provozovaných prostorách.

Nově budované prostory
V rámci projektu bude provedena rekonstrukce a adaptace dvou starých budov v Ostravě-Vítkovicích na prostory vyhovující podmínkám provozu vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru. Jedná se o fyzicky zastaralé budovy, které jsou pro daný účel v nevyhovujícím stavu, kde bude provedena celková rekonstrukce jak vnějšího pláště tak úprava vnitřních prostor a vnitřních rozvodů, včetně systému vytápění. V obou budovách se počítá s využitím obnovitelných zdrojů energií. Po rekonstrukci budou budovy využity pro kancelářské a laboratorní prostory a zázemí inovačních firem, včetně prostor pro školení.

Lokalizace nově rekonstruovaných prostor:
- Ruká ulice 83/24, 706 02 Ostrava-Vítkovice, část komplexu ? křídlo bývalé Pošty
- Ruská ulice 1142/30, 706 00 Ostrava-Vítkovice, část bývalých šaten a administrativní číst budovy.

Úprava stávajících prostor
V rámci projektu budou také prováděny úprav současných prostor VTP a PI BIC Ostrava. Zejména se jedná o úpravy dispozic vnitřních prostor ? oddělení jednotlivých částí a zabezpečení jejich vstupů a dále úpravy odpadního systému, které je nutné především z důvodu stáří budov - jsou z počátku20. století.

Lokalizace stávajících prostor
- Pohraniční ulice 504/27, 703 00 Ostrava ? Vítkovice
- Pohraniční ulice 52/23, 703 00 Ostrava - Vítkovice


Všechny budovy jsou umístěny v Ostravě-Vítkovicích. Ve všech případech se jedná/jednalo ralé a chátrající administrativně technické budovy, které byly dříve využívané společností VÍTKOVICE.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 100 169 512,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 676 976,00 Kč
Soukromé zdroje: 78 564 331,00 Kč
 
Celková částka: 196 410 819,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena