Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC)

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0123
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu FNUSA - ICRC je vybudovat na území České republiky špičkové mezinárodní centrum pro oblast lékařského výzkumu, které díky unikátní logistice mezinárodní vědecké spolupráce, založené na koncepci tzv. dynamických vědeckých týmů a originálnímu systému tzv. flexibilních vědeckých laboratoří dokáže urychlit vývoj nových průlomových léčebných a diagnostických strategií, nových technologií včetně bio- a nanotechnologií a nových léků až o 50% a to při respektování všech nejpřísnějšíchmezinárodních norem pro etiku a bezpečnost výzkumu. Současně umožní ICRC realizaci výzkumných projektů, které svým rozsahem a kvalitou nebylo dosud možné uskutečnit. Hlavním strategickým partnerem je americká instituce Mayo Clinic, která bývá označována za nejprestižnější zdravotnické zařízení na světě. Projekt ICRC představuje platformu pro vytvoření těsné euro-americké spolupráce a sdílení know-how v oblasti lékařského výzkumu, vývoje pokročilých technologií, vzdělávání, high-tech průmyslových výrob a lékařské péče. Projekt ICRC byl schválen vládním usnesením číslo 239/2006 jako strategický projekt České republiky v oblasti rozvoje lékařského výzkumu, lékařského vzdělávání, znalostní ekonomiky a veřejné lékařské péče. ICRC bude po svémdokončením teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem - po Evropském středisku pro jaderný výzkum (CERN) a Mezinárodní kosmické stanici (ISS) a vůbec prvním mezinárodním centrem v oblasti lékařského výzkumu. Prioritním zaměřením ICRC bude kardiovaskulární, neurovědní výzkum s možnými přesahy do onkologie a dalších oborů. Pro dosažení těchto cílů je ICRC navrženo jako multifunkční celek, který v sobě kombinuje čtyři základní prvky: -Vědecko-výzkumnou základnu nové generace -Technologický park -Mezinárodní školící středisko -Špičkové veřejné zdravotnické zařízení poskytujícího klinickou a léčebně-preventivní péči v oblasti kardiovaskulárních a neurovědních programů podle posledních poznatků lékařské vědy

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 668 931 754,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 294 517 368,00 Kč
 
Celková částka: 1 963 449 122,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena