Odsávání škodlivin v průmyslových provozech

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: PŽS - Engineering s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009226
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo vytvoření partnerství mezi žadatelem a ČVUT v Praze za účelem zavedení nové služby do portfolia žadatele. Předmětem spolupráce bylo pomocí speciálního softwarového vybavení modelovat a navrhnout kompletní zařízení pro odsávání škodlivin v průmyslových provozech. Žadatel měl k dispozici software, který byl náročný na obsluhu a měl zároveň předjednané komerční využití výstupů.

Na tento projekt se můžete podívat ve videu, kde se dozvíte, jak evropské fondy pomáhají našemu ovzduší: 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 364 322,80 Kč
Národní soukromá částka: 1 013 281,20 Kč
 
Celková částka: 3 377 604,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena