APLIKAČNÍ A VÝVOJOVÉ LABORATOŘE POKROČILÝCH MIKROTECHNOLOGIÍ A NANOTECHNOLOGIÍ

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0017
Zahájení projektu: 24. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem ALISI je vybudovat a provozovat moderně vybavené výzkumné centrum dosahující aplikovatelných výsledků výzkumu a vývoje a přiblížit tak technologickou úroveň zdejšího výzkumu a vývoje v řešených oblastech světové elitě.

Tematicky jde o výzkumné aktivity zasahující do oblastí diagnostiky a technologií, které využívají nových metod magnetické rezonance, laserových mikrotechnologií a nanotechnologií – zejména interferometrie a spektroskopie, měření a vyhodnocování biosignálů, elektronové mikroskopie a litografie, svařování elektronovým a laserovým paprskem, magnetronového naprašování a kryogeniky ke konstrukci unikátních přístrojů a systémů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 368 000 668,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 64 494 949,00 Kč
 
Celková částka: 432 495 617,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena