Inovace cihelné tvarovky pro výrobu roletových překladů

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000963
Zahájení projektu: 23. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt umožní výrobu inovované řady cihelné tvarovky pro roletové překlady, které v současné době na českém trhu nikdo nevyrábí a nedodává. Navrhované zařízení pro inovovanou řadu produktu umožní kalibrování polotovaru, což je nezbytné pro výrobu inovované řady roletového překladu. Současně používaná zařízení pro tento účel neumožňují kalibrování tohoto speciálního výrobku. Inovovanou řadu produktu lze vyrábět ve variantě neplněné nebo plněné, což zvýší tepelněizolační vlastnosti překladu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 135 387,50 Kč
Národní soukromá částka: 12 406 162,50 Kč
 
Celková částka: 16 541 550,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena