Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0024
Zahájení projektu: 12. 7. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vybudovat v jihočeském regionu, který má dlouholetou tradici v rybníkářství a s chovem ryb na 25 000 ha vodních ploch představující polovinu produkce v rámci celé České republiky, špičkové Regionální VaV centrum s mezinárodním dosahem, zejména ve středoevropském prostoru, které se bude, jak již z názvu projektu vyplývá, specializovat na oblast akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a posílení základního, aplikovaného a technologického výzkumu v rybářství včetně vzdělání.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 232 402 890,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 34 733 735,00 Kč
 
Celková částka: 267 136 625,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena