Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AVČR pro molekulární biologii rostlin

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21159
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2009
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace a robotizace pražského pracoviště Ústavu experimentální botaniky AVČR v oblasti molekulárně biologických metod.
Budou zakoupeny tři přístrojové systémy umožňující1) izolaci a analýzu nukleových kyselin(genetického materiálu),2) detekci specifických genů a bílkovin v biologickém materiálu,3) automatizované proteomické analýzy.Návrh projektu reflektuje aktuální potřebu automatizace základních laboratorních úkonů spojených s náročnými metodickými postupy studia biologického materiálu. Souběžně s tím rostou požadavky na objem běžné rutinní práce a na její kvalitu a přesnost Zvýšená potřeba vychází i z charakteristik základního výzkumu s výrazným přesahem do aplikované sféry.Proto je nezbytné sledovat aktuální trendy včas na ně reagovat.Hlavní aktivity projektu:
1) Vybavení pracoviště žadatele novou technikou, která umožní zlepšení používaných metod
2) Modernizace stávající obslužnosti laboratoří3) Publicita inovovaného vybavení pracoviště žadatele.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 042 974,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 085 096,00 Kč
 
Celková částka: 13 128 070,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena