Digitální planetárium v Hradci Králové

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0182
Zahájení projektu: 1. 12. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2014
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Obsahem projektu je výstavba objektu digitálního planetária o celkové rozloze 818 m2, který bude navazovat prostorově a kapacitně na prostory dnešní hvězdárny, a jeho zabezpečení po technologické a technické stránce. Technologické řešení digitálníhoplanetária bude zahrnovat specializovanou projekční plochu ve tvaru polokoule, digitální celooblohový systém i přídavný projekční systém, interaktivní tématické expozice umožňující poznání a pochopení struktury a fungování vesmíru a interaktivní exponáty demonstrující nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech. Objekt digitálního planetária bude dispozičně řešen kruhovým sálem, kulovou projekční kopulí (polokoule) o průměru cca 12 metrů, nakloněným hledištěm s 95 až 100 sedadly a digitálním projekčním systémem několika projektorů, které zajistí projekci na celou polokouli na současné nejvyšší technologické úrovni. Uvnitř objektu, a to ve foyeru v přízemí a na ochozu v patře vzniknou 2 interaktivní expozice - "Mikrosvět - makrosvět" a "Energie - její formy a přeměny" s interaktivními a demonstračními exponáty, z nichž některé budou trvale umístěny na terase planetária, některé budou přenosné. Součástí projektu je i rekonstrukce přístupové komunikace a vybudování příslušného počtu parkovacích míst určených normami. Digitální planetárium bude sloužit jako návštěvnické centrum pro propagaci a informovanost o výsledcích vědy a výzkumu. Realizací projektu budou vytvořeny vhodné podmínky pro zvyšování zájmu mladé generace i široké veřejnosti o přírodní a technické obory a výsledky vědy a výzkumu. Předpokládaný počet návštěvníků v podpořeném Digitálním planetáriu za kalendářní rok bude 23 000 osob. V rámci projektu budou vytvořena 2 nová pracovní místa zaměstnanců ve VaV.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 79 554 509,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 039 031,00 Kč
 
Celková částka: 93 593 540,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena