Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: VÚTS, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0096
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec si klade za cíl vytvořit podmínky pro budoucí realizaci špičkového výzkumu, vývoje a rozvoj nových progresivních technologií v oblasti středního a přesného strojírenství (oblast obráběcích, balících, textilních, sklářských, bižuterních, polygrafických, jednoúčelových, speciálních strojů, výrobních systémů a dalších). Centra, které by významnou měrou přispělo k rozvoji teoretických i praktických poznatků a podpořilo inovaci výrobních strojů a zařízení pro oblast zpracovatelského průmyslu. V rámci projektu byl vybudován areál, jehož parametry splňují náročné provozní a technologické požadavky pro umístění nových specializovaných pracovišť. Dále byl pořízen a zprovozněn soubor technologického vybavení a realizován personální rozvoj výzkumně vývojových pracovníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 633 432 625,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 110 210 159,00 Kč
 
Celková částka: 743 642 784,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena