Nest Big Data Arena

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: REMMARK, a.s.
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340
Zahájení projektu: 1. 12. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2021
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu NEST BIG DATA ARENA je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu. Projekt je zaměřen na znalostně intenzivní firmy, kterým nabídne jedinečné prostředí a odborné služby, včetně přístupu k inovačním technologiím, čímž podpoří vznik a rozvoj inovačních produktů a služeb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 836 859,92 Kč
Národní soukromá částka: 12 836 859,92 Kč
 
Celková částka: 25 673 720,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena