ZŠ Svitavy, Felberova 2 - učebna přírodních věd

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Základní škola Svitavy, Felberova 2
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006328
Zahájení projektu: 11. 7. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětný projekt je zaměřen na vybudování učebny přírodních věd a laboratoře, díky kterým vznikne podnětné prostředí pro výuku přírodních věd jak pro žáky, tak i pro učitele v návaznosti na klíčové kompetence IROP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 605 947,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 137 155,12 Kč
 
Celková částka: 2 743 102,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena