Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická - 2. Etapa Kralupy nad Vltavou

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Kralupy nad Vltavou
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/39.00817
Zahájení projektu: 15. 9. 2010
Ukončení projektu: 15. 8. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt "Rekonstrukce a přístavba mateřské školy Mikovická - 2. etapa" reaguje na aktuální kritickou situaci v oblasti předškolního vzdělávání ve městě Kralupy nad Vltavou. Předkládaný projekt řeší 2.etapu rekonstrukce a přístavby objektu MŠ Mikovická v Kralupech nad Vltavou. V rámci 1. etapy došlo k rozšíření kapacity MŠ o 25 míst. Přes navýšení kapacity MŠ je počet míst stále nedostačující, a proto město dále usiluje o rozšíření kapacity této MŚ.
Předmětem projektu je:
- rekonstrukce bývalé, v současné době nevyužívané kotelny MŠ - rozšíření stávající budovy MŠ o 50 míst ve 2 samostatných třídách. Vzniklé třídy mají přímé propojení s prostory přilehlého pozemku a jedna třída je přizpůsobena pro osoby se sníženou pohyblivostí,
- rekonstrukce stávající kuchyně MŠ včetně nutného vybavení
Realizací projektu tedy dojde ke zvýšení kapacity MŠ o 50 míst na výsledných 175 míst a rekonstrukci stávající kuchyně, která vyžaduje nutnou modernizaci z důvodu rozšíření kapacity MŠ.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 296 837,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 663 247,00 Kč
 
Celková částka: 12 960 084,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena