Komunitní centrum Sedlčany

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Sedlčany
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012000
Zahájení projektu: 15. 2. 2021
Ukončení projektu: 26. 5. 2022
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Jedná se o projekt zaměřený na vznik nebo podporu veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, kulturních, vzdělávacích a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity. Předmětem projektu je stavební úprava celého objektu původní hospodářské budovy (objekt bývalých chévů) na zázemí komunitního centra, které je dosud žadatelem provozována v provizorních prostorách fary.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 024 659,65 Kč
Národní soukromá částka: 317 087,35 Kč
 
Celková částka: 6 341 747,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena