Stavební úpravy v základní škole 2. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Senohraby
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/40.00907
Zahájení projektu: 2. 8. 2010
Ukončení projektu: 31. 7. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Budova školy se v současné době nachází v nevyhovujícím stavu, není dostatečně izolovaná proti vlhkosti, má nevyužité podkroví a suterén bez inženýrských sítí a není vybudované zázemí pro děti, učitele a úklid. Navíc ZŠ hrozí kapacitní nedostatek volných míst a tím pádem odmítání dětí hlásících se do prvních ročníků ZŠ již od příštího roku 2010. Nově vzniklé prostory v podkroví -kmenovou třídu, kuchyňku, sociální zařízení, zázemí pro učitele a úklid a v suterénu keramickou dílnu je třeba vybavit potřebným vybavením včetně zavedení nových technologií souvisejících s moderními technikami výuky.
Tím bude zlepšena kvalita poskytovaných služeb pro všechny žáky základní školy. Cílovou skupinou jsou děti mladšího školního věku, jejich rodiče a učitelé, kteří základní školu navštěvují. Investorem projektu je obec Senohraby jako zřizovatel základní školy.
Cílem realizace 2. etapy projektu je především zvýšit kapacitu a kvalitu výuky ZŠ v Senohrabech.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 791 043,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 196 602,00 Kč
 
Celková částka: 7 987 646,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena