Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové - 1. etapa, 3. část

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.08139
Zahájení projektu: 2. 5. 2012
Ukončení projektu: 15. 11. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem regenerace Benešovy třídy je celkové zkvalitnění veřejného prostranství a funkční zlepšení celého prostoru s ohledem na současnou poptávku a potřeby místních obyvatel.
Konkrétním předmětem tohoto projektu je řešení stavebních úprav stávajícího parku na sídlišti Moravského Předměstí, severovýchodně od křižovatky Benešovy třídy s ulicí Jana Masaryka. Součástí objektu je odstranění části stávajících asfaltobenotových a dlážděných zpevněných ploch, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 527 666,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 622 531,00 Kč
 
Celková částka: 4 150 197,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena