Palkovice - Pěší lávka přes řeku Olešnou

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Palkovice
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008333
Zahájení projektu: 9. 10. 2018
Ukončení projektu: 18. 12. 2018
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v Palkovicích, v lokalitě, kde chodci k přístupu na zastávku a chodník využívají silnici III/4848. Bude vybudována komunikace pro pěší v podobě lávky přes řeku (jedná se o nejvhodnější řešení situace v dané lokalitě), kterou se odkloní pohyb chodců ze silnice a bezbariérově se napojí na autobusovou zastávku a navazující chodník.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 871 588,89 Kč
Veřejné zdroje ČR: 98 504,68 Kč
 
Celková částka: 1 970 094,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena