Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0005026
Zahájení projektu: 31. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Broumov je město bohaté na historické památky. Jednou z těch nejvýznamnějších je dřevěný kostel Panny Marie, který nalezneme na místním hřbitově. Jedná se dokonce o nejstarší dochovaný dřevěný kostel v ČR a první zmínky o něm se datují až do roku 1383.
Není proto divu, že i tento kostel potřeboval rekonstrukci. V rámci projektu podpořeného z evropských fondů byl opraven, byla vyměněna elektroinstalace a hromosvody. Vzhledem k historickému charakteru kostela byly také posíleny bezpečnostní prvky. Kostel tak může dál bezpečně nabízet útočiště všem jeho návštěvníkům.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 799 443,78 Kč
Národní soukromá částka: 94 707,57 Kč
 
Celková částka: 1 894 151,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena