Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Lysá nad Labem
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/36.00724
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci tohoto projektu dojde ke kompletní revitalizaci náměstí Bedřicha Hrozného a Zámecké ulice. Tato lokalita se nachází celou svojí rozlohou v městské památkové zóně města Lysá nad Labem. Bude provedena kompletní rekonstrukce zpevněných (komunikace, chodníky, parkovací stání) i nezpevněných (cesty v parku) povrchů. Zároveň dojde k vybudování a rekonstrukci technických sítí (splašková a dešťová kanalizace, přeložka vodovodu). Tato aktivita bude představovat pouze 15% z celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci celého řešeného prostoru dojde i k instalaci osvětlení. V některých místech (centrální park, přechody) toto osvětlení zcela chybělo. Zároveň bude provedena i kompletní revitalizace zeleně v této části památkové zóny. Jedná sezejména o výsadbu nové aleje, ale také kompletní revitalizaci prostoru centrálního parku a dalších zelených ploch. V rámci projektu dojde i k instalaci mětského mobiliáře (lavičky, koše atd.). Dojde tak k celkové revitalizaci památkové zóny města.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 101 206,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 831 491,00 Kč
 
Celková částka: 13 932 697,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena