Rekonstrukce objektu MŠ Unhošť

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Unhošť
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/23.00476
Zahájení projektu: 30. 10. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Rekonstrukce objektu MŠ je projekt zaměřený na zvýšení kvality veřejných služeb v oblasti vzdělávání ve městě Unhošť. Projekt reaguje na vysokou poptávku po službách MŠ způsobenou pozitiv. demograf. vývojem ve městě, současně řeší nevyhovující stavebně-technický stav budovy MŠ Unhošť. Projekt je v souladu s cíli ROP SČ, strateg. dokumenty kraje i mikroregionu.
V rámci projektu dojde rekonstrukcí k celkovému zateplení a hlavně k navýšení kapacity mateřské školy, což umožní přijímat o 24 dětí více ze (120 na 144).Tyto aktivity umožní zkvalitnění poskytovaných služeb v obl. vzdělávání, což bude přínosné pro širokou škálu cílových skupin, zejména pro žáky a pedagogické pracovníky, rodiče, město, atd.
Plánované aktivity bude realizovat město Unhošť a to v období červen 2009 až srpen 2010. Celkové výdaje na projekt (včetně DPH) dosahují výše 13 232 800, Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 946 085,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 935 273,00 Kč
 
Celková částka: 11 881 358,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena