Rekonstrukce Bílé věže

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo: CZ.1.13/2.1.00/27.01272
Zahájení projektu: 18. 10. 2013
Ukončení projektu: 30. 4. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt Rekonstrukce Bílé věže byl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové zařazen do aktivity 2.1.3 Ochrana a obnova památek a historických objektů, která se zaměřuje na šetrnou regeneraci památek za účelem obnovy historického středu města, zlepšení vzhledu centra a zkvalitnění jeho funkčního využití. Cílem projektu je rekonstrukce Bílé věže. Jedná se o stavební úpravy interiéru a exteriéru stávající nemovité kulturní památky Bílá věž a dále nástavbu objektu pokladny (stávající objekt pokladny bude odstraněn). Nástavba bude sloužit jako pokladna, technologické zázemí pro ve věži instalované audiovizuální a světelné efekty a v neposlední řadě tudy povede nový vstup na vyhlídkovou věž. Dále bude restaurováno stávající kamenné vřetenové i ocelové schodiště, hodinový stroj, zvon Augustin, opraven krov. V obvodové zdi kaple sv. Klimenta vznikne nový otvor, který bude sloužit jako nový vstup do věže. Vnější i vnitřní plášť věže bude opraven restaurátorským způsobem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 039 101,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 394 654,00 Kč
 
Celková částka: 38 433 755,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena