Dopravní hřiště Odry

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Odry
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/01.00170
Zahájení projektu: 2. 2. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Dopravní výchova dětí a mládeže má v součastné době své nezastupitelné místo. Mezi nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu patří právě děti, mládež a mladí řidiči. Provoz na pozemních komunikacích je stále hustší a situace se bude v následujících letech dále zhoršovat. Každoročně se zvyšuje počet nehod i počet osob při těchto nehodách postižených. Jestliže chceme děti uchránit před možným nebezpečím na pozemních komunikacích je důležité je důkladně připravit, vzdělat a prakticky procvičit chování v provozu. Důležitým předpokladem pro proškolení dětí v oblasti provozu je kvalitní zázemí a možnost praktických demonstrací. Předkládaný projekt "Dopravní hřiště Odry" je logickým krokem k řešení problematiky celoživotního dopravního vzdělávání a výchovy účastníků silničního provozu.
Reálným výstupem předkládaného projektu bude areál dopravního vzdělávaní, který bude tvořen plochou simulující prostředí silničního provozu v reálných podmínkách.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 877 335,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 448 940,00 Kč
 
Celková částka: 16 326 276,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena