Revitalizace náměstí v Dobrovici

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Město Dobrovice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/10.00204
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je návazným projektem na předešlé etapy revitalizace náměstí, které začaly v roce 2001-2002. Projekt řeší stávající špatný stav Palackého náměstí, které je centrálním veřejným prostorem města Dobrovice.
Projekt si klade za cíl zlepšit stávající dopravní situaci na náměstí, zvýšit bezpečnost chodců, vytvořit zelenou zónu určenou pro krátkodobou relaxaci a odpočinek lidí a dále umožnit automobilům vjezd do dvorů a objektů na náměstí. Tyto cíle budou dosaženy komplexní revitalizací celého náměstí, úpravou křižovatky v horní části náměstí, vysazením stromů na ploše celého náměstí, instalací prvků městského mobiliáře a drobné architektury a vybudováním vjezdů pro automobily před jednotlivými objekty na Palackého náměstí. Veškeré aktivity budou realizovány a řízeny městem Dobrovice, které je žadatelem o dotaci a bude projekt řídit.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 32 251 376,52 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 691 418,00 Kč
 
Celková částka: 37 942 795,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena