Dětské dopravní hřiště a úpravy zahrady MŠ I. Šustaly

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Město Kopřivnice
Registrační číslo: CZ.1.10/3.2.00/01.00185
Zahájení projektu: 3. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu dětského dopravního hřiště, dětského veřejného hřiště a modernizaci a tématické zaměření zahrady při MŠ I. Šustaly. Realizací projektu vznikne komplexní areál, jehož vzájemným pojítkem bude společná tématika - vesmír, jiné planety a cestování k nim ve všech možných podobách. Projektový záměr je zařazen v Akčním plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2008 - 2009 pod aktivitou E.2.2.5 a E.2.2.7. Výsledným produktem, který vznikne realizací projektu bude nová vzdělávací a volnočasová činnost a kvalitnější péče o dítě, tedy nová a kvalitnější služba, která vznikne díky výstavbě a modernizaci areálu dětského dopravního hřiště, dětského veřejného hřiště a zahrady při MŠ I. Šustaly.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 314 219,70 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 467 214,00 Kč
 
Celková částka: 9 781 434,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena