Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Zlínský kraj
Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/22.01336
Zahájení projektu: 5. 9. 2011
Ukončení projektu: 26. 9. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt zajistí (společně s projektem "Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů 14. a 15.)" naplnění ?Konceptu řešení revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa?.
Bude řešena rekonstrukce a nové využití budov 14. a 15. Revitalizovanéprostředí pak jak podpoří celkové zvýšení atraktivity centrální části Zlína, tak vytvoří prostor pro umístění a rozvoj aktivit významných kulturních institucí Zlínského kraje - Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Krajské galerie výtvarnéhoumění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně .
Budovy jsou nyní nevyužívané a jejich technický stav vykazuje znaky brownfields. Bez realizace projektu by se staly nebezpečné svému okolí.
Přípravná fáze projektu probíhá, nyní se realizuje výběrové řízení na stavební práce, které by měly být zahájeny 1. 8. 2011 a ukončeny 30. 6. 2013.
Realizací projektu bude zvýšena atraktivita regionu Zlínského kraje a vytvořeno 25 pracovních míst.
Celková výše způsobilých výdajů činí 572 593 000 Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 486 704 049,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 85 888 950,00 Kč
 
Celková částka: 572 593 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena