Chodníky při silnici I/11 a III/3281 Odřepsy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Odřepsy
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011171
Zahájení projektu: 9. 3. 2017
Ukončení projektu: 15. 7. 2020
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu "Chodníky při silnici I/11 a III/3281 Odřepsy" je rekonstrukce stávajících chodníků průtahů silnic II. a III. třídy obcí Odřepsy a vybudování nových úseků chodníků pro zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru silnice II. třídy č. 611 a III. třídy č. 3281, a především bezbariérové zpřístupnění objektů občanské vybavenosti. Obec Odřepsy měla k datu 1.1.2018 počet obyvatel 319.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 899 567,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 573 661,43 Kč
 
Celková částka: 11 473 228,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena