Bezpečnost a prevence města Vizovice

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: MĚSTO VIZOVICE
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00404
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Ze závěrů ,,Analýzy situace stavu bezpečnosti a prevence ve Vizovicích" vyplývá, že největším problémem města je nedostatek moderní techniky a vybavení k prevenci a eliminaci všech následků hrozícího nebezpečí. Záměrem předkladatele projektu je proto instalace varovného a vyrozumívacího systému a kamerového systému. Projekt odstraní problémy spojené s varováním a vyrozuměním obyvatel a monitorování města v případě mimořádných událostí a krizových situací a také problémy spojené se zhoršujícím se stavem vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Nově vybudovaný bezpečnostní systém města bude napojený na páteřní síť krajského integrovaného systému varování a vyrozumění. Realizace projektu bude mít dopad na obyvatele města, jeho návštěvníky a podnikatelské subjekty v dosahu bezpečnostních kamer. Za realizaci aktivit je odpovědný přípravný a realizační tým, aktivity týkající se instalace bezpečnostního systému města budou provedeny dodavatelsky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 526 929,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 622 398,00 Kč
 
Celková částka: 4 149 328,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena