Lávka přes železniční trať, Náchod

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTO NÁCHOD
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008135
Zahájení projektu: 18. 1. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování železniční lávky pro pěší spolu s novými chodníky na předmostí a veřejného osvětlení z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti chodců.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 140 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 60 000,00 Kč
 
Celková částka: 1 200 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena