Kulturní a univerzitní centrum Zlín

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: statutární město Zlín
Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/13.00660
Zahájení projektu: 17. 7. 2009
Ukončení projektu: 31. 1. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Kongresové centrum tvoří společný komplex s Univerzitním centrem dokončeným v roce 2008 a je umístěno v centru  města Zlína (Česká republika). Projekt navrhla světoznámá architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná spolu se svým týmem spolupracovníků z firmy AI Design. V prostoru původních Masarykových škol hlavní architekt města Zlína Pavel Novák definoval nutnost dodržení původního rozložení budov ve tvaru písmene ypsilon. "Dostali jsme výškové omezení, a když jsme tam začali "cpát" ty čtvereční metry, nemohli jsme je tam dostat. Řešili jsme, jak spojit budovu rektorátu s univerzitní knihovnou, jak vyřešit dostatek denního světla ... Řekli jsme si, že jedinou možností je vytvořit atrium. Vznikly dvě elipsovité budovy a jejich osy mají tvar původního ypsilonu", říká architektka Eva Jiřičná.

Budova Kongresového centra Zlín má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup do kongresového centra je na úrovni 1. nadzemního podlaží mezi budovami kongresového a univerzitního centra. Ve vstupní hale je umístěna pokladna, informační středisko, šatna pro návštěvníky, schodiště a výtahy pro přístup do spodního i vyšších podlaží. Nad vstupní halou je prosklená kruhová restaurace. V podzemních podlažích jsou umístěny garáže, sklady, prostory pro zásobování, technologie, zázemí restaurace a hudebníků Filharmonie Bohuslava Martinů.

Celková kapacita Kongresového centra Zlín je dle typu akce 100 - 1000 míst. Možnost variabilního uspořádání jednotlivých prostor umožňuje široké využití centra od akcí pro velké množství návštěvníků až po komorní setkání. Malý sál je možné využívat ke stejným účelům jako sál Velký, využití je pouze kapacitně omezeno velikostí sálu – při základním koncertním uspořádání zde je cca 100 míst. Restaurace kruhového půdorysu je navržena na úrovni 2. NP a je zastřešená skleněnou kupolí tvaru bubliny

Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní infrastrukturu pro pořádání kulturních a společenských akcí, moderní zázemí pro zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, získat reprezentativní prostory rektorátu a vědeckotechnické knihovny nově vzniklé Univerzity Tomáše Bati.

Vedení univerzity a města začalo na projektu "Kulturní a univerzitní centrum Zlín" spolupracovat v roce 2002. Postupně byly získávány dotace ze státního rozpočtu na přeložky infrastuktury a spodní stavbu, univerzitní část byla postavena zejména z finančních prostředku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt na výstavbu polyfunkční budovy Kongresového centra Zlín byl schválen k financování Výborem Regionální rady dne 24. března 2010.

Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt "Kulturní a univerzitní centrum Zlín", jehož předmětem je výstavba polyfunkční budovy Kongresového centra, podepsali 14. května 2010 tehdejší primátorka statutárního města Zlína Irena Ondrová a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Martin Tesařík.

Na základě smlouvy bude z Regionálního operačního programu uhrazeno celkem 331 milionů korun, což je 85 procent způsobilých výdajů projektu. Realizací projektu vzniklo 6 nových pracovních míst. Z pohledu realizace Regionálního operačního programu Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji se jedná i největší investiční akci a také projekt ojedinělého významu pro region nejen svým zaměřením, ale i architektonickým zpracováním.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 330 839 894,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 58 383 510,00 Kč
 
Celková částka: 389 223 404,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena