Výstavba sportovní haly pro TO SK Mělník

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Tenisový oddíl SK Mělník
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/49.01005
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 16. 11. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoje měst - volnočasové aktivity, tj. v tomto případě zvýšit kvalitu života residentů města, zvýšit atraktivitu města pro investory a návštěvníky a zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb.
Projekt je určen pro místní obyvatelstvo a obyvatele přilehlého okolí bez rozdílu věku, pohlaví a socioekonomického určení, a rovněž pro partnery projektu a ostatní instituce a zájmové organizace.
Cílem projektu je výstavba sportovní haly pro TO SK Mělník a rekonstrukce tří tenisových kurtů (viz DIZ).
Cíl projektu bude dosažen rekonstrukcí tří tenisových kurtů a vznikem sportovní haly TO SK Mělník.
Plánované aktivity budou po stránce organizační zajištěny vedoucím projektového týmu Ing. Petrem Sádlem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 331 887,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 735 166,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 185 721,00 Kč
 
Celková částka: 12 252 774,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena