Výstavba mateřské školy Černošice ulice Pod Ptáčnicí

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO ČERNOŠICE
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/39.00900
Zahájení projektu: 19. 11. 2010
Ukončení projektu: 30. 10. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Město Černošice se nachází v lokalitě Praha-západ, kde je nízká míra nezaměstnanosti, vysoký podíl mladých lidí s dětmi a nedostatečné kapacity mateřských škol. V současnosti sídlí MŠ v budově o kapacitě 2 tříd v ulici Topolská a zbytek dětí je provizorně umístěn v 1 třídě ZŠ Černošice. Obě budovy jsou od sebe vzdálené cca10 minut pěšky. Projekt plánuje výstavbu MŠ, kam budou umístěny všechny děti a zároveň se navýší kapacita předškolního vzdělávání dětí o plných 32 míst. Projekt je zaměřen na obyvatele Černošic, zvláště pak na rodiny s dětmi předškolního věku či mladé manželské páry a na obyvatele novostaveb. Stavba MŠ je navržena jako dvoupodlažní, částečně podsklepená budova ve tvaru lichoběžníku. Stavba je funkčně rozdělena na tři třídy o kapacitě 26 dětí. Každá třída bude disponovat vlastním hygienickým zázemím pro děti a vychovatelky, výdejnou jídla a skladem lůžkovin a hraček. Součástí areálu je i zahrada o výměře 3000 m2. Realizaci a následný provoz zajistí město.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 313 324,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 320 905,00 Kč
 
Celková částka: 23 634 230,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena