Chráněné bydlení - Stéblo

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Stéblo
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/26.00519
Zahájení projektu: 16. 1. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem projektu je výstavba bytového domu, ve kterém budou poskytovány sociální služby chráněné bydlení a odlehčovací služba (respitní péče).
Projekt je nutné realizovat z důvodu nedostatečné nabídky těchto služeb v regionech Dobříšsko, Sedlčansko,Novoknínsko a Mníšek pod Brdy.Tato potřeba vzešla z Komunitního plánu sociálních služeb regionu Dobříšsko.
Cílové skupiny, kterých se daný problém týká:
- osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
- osoby se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, duševním, kombinovaným)
- děti, mládež a mladí dospělí, dospělí
Potřebou cílových skupin osob s postižením je i přes svůj handicap vést co nejsamostatnější život. Rodiny osob s postižením budou mít díky nabídce odlehčovací službyrespitní péče možnost odpočinku. Budou tak být moci řešeny i krizové situace rodiny.
Občanské sdružení Stéblo bude plánované aktivity realizovat formou výstavby bytového domu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 948 887,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 050 248,00 Kč
Soukromé zdroje: 567 497,00 Kč
 
Celková částka: 7 566 632,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena