Centrum obce Smržice - Náměstí J.F.Kubíčka

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: OBEC SMRŽICE
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01044
Zahájení projektu: 3. 5. 2012
Ukončení projektu: 22. 6. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Smržice. Součástí celkové revitalizace je rekonstrukce místních komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vegetační úpravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 631 727,13 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 874 930,00 Kč
 
Celková částka: 9 506 657,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena