Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/09.00509
Zahájení projektu: 15. 5. 2010
Ukončení projektu: 1. 7. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Vytvořením centra odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu bude využit potenciál střední školy, která bude garantovat kvalitu procesu počátečního a dalšího vzdělávání se zaměřením na progresivní metody a technologie. Prostřednictvím projektu budou vytvořeny materiální podmínky pro kvalitní odbornou a praktickou výuku žáků, které podpoří zavedení nových školních vzdělávacích programů. Rekonstrukcí objektu situovaného v sousedství již stávajících školních dílen, bude vytvořen jednotný funkční celek využívaný v oblasti automobilového průmyslu a dopravy. Ve spolupráci s partnerskými firmami budou vytvořené dílny a odborné učebny postupně vybavovány nejmodernější technikou a technologiemi. Nadstandardní podmínky budou využívány žáky vlastní i partnerských škol , dále při celoživotním vzdělávání dospělých a při přípravě kvalifikovaných pracovníků v souladu s potřebami zaměstnavatelů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 054 942,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 950 872,00 Kč
 
Celková částka: 33 005 814,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena