Chráněné bydlení ve městě - Domov Barbora

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/26.00561
Zahájení projektu: 1. 8. 2009
Ukončení projektu: 1. 8. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality sociálních služeb na Kutnohorsku formou investice do infrastruktury. Výsledkem realizace bude registrace nové služby chráněné bydlení, poskytované osobám s mentálním postižením. Realizací projektu bude lépe zajištěna dostupnost této v okrese Kutná Hora dosud chybějící a potřebné - služby a zlepšení kvality služeb poskytovaných zařízením Domov Barbora Kutná Hora - realizátor projektu. Pro potřeby chráněného bydlení budou pořízeny dva objekty - samostatné byty, které budou patřičně upraveny a vybaveny. Na formu chráněného bydlení bude také upraven a dovybaven samostatný objekt - "domeček" - v areálu domova. Služba bude určena pro 13 nejsamostatnějších klientů. Projekt bude mít pozitivní dopad na integraci mentálně postižených osob do společnosti, povede k jejich větší samostatnosti a ve svém důsledku jim též umožní snadnější vstup na trh práce. Zároveň vzniknou čtyři nová pracovní místa. Součástí projektu je i partnerská spolupráce se čtyřmi subjekty.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 058 857,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 892 738,00 Kč
 
Celková částka: 5 951 595,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena