Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Strakonice
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.06540
Zahájení projektu: 8. 3. 2010
Ukončení projektu: 29. 2. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Hlavním záměrem projektu je Revitalizace Velkého náměstí ve Strakonicích a přilehlých prostor. Vzhledem ke svému rozsahu se jedná o první etapu rekonstrukce.
Cílem rekonstrukce je obnova historické funkce náměstí, zklidnění dopravy v daném místě, vymístění tranzitní dopravy projíždějící nyní Velkým náměstím v ose ulic Lidická - Bavorova a zejména zlepšením podmínek pro pěší v celé lokalitě. Včetně doplnění o mobiliář.
V rámci předloženého projektu bude provedena výměna stávajících konstrukcí vozovek a to na Velkém náměstí (úsek Hrnčířská - U Sv. Markéty), v ulici Lidická (úsek Radomyšlská - Hrnčířská), v části ulice Sokolovská (u křižovatky s ul. Lidickou), v ulici Hrnčířská (úsek Velké náměstí - Pionýrská), v ulici Pionýrská, v ulici Na Stráži, v ulici U Sv. Markéty (úsek Kochana z Prachové - Velké nám.).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 43 214 536,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 626 097,00 Kč
 
Celková částka: 50 840 633,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena