Sportovní a dětské hřiště v centru obce Písečná

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Písečná
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00243
Zahájení projektu: 15. 5. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V obci Písečná není v současné době vhodné místo či objekt k provozování sportovních aktivit pro občany a zájmové organizace. Rovněž místní základní škola nemá k dispozici areál pro výuku tělesné výchovy a sportu. Dalším objektem, který obec Písečná nutně potřebuje je dětské hřiště, nejen pro děti předškolního věku, ale také širokou veřejnost.
Předmětem realizace předkládaného projektu je poměrně různorodá stavba která zahrnuje:
- multifunkční sportovní hřiště
- osvětlení sportovního hřiště- dětské hřiště
- přístřešek na nářadí
- zatrubnění potoka
- přeložku STL plynovodu.
Takto navržená stavba vyřeší sportovní a částečně i kulturní potřeby obce Písečná.
Celkový charakter projektu je zaměřen na široké spektrum cílových skupin, a to hlavně na místní obyvatele všech věkových kategorií. Další cílovou skupinu představují žáci 1. - 5. třídy místní základní školy a místní mládež. Dětské hřiště bude naopak využíváno zejména dětmi v předškolním věku za doprovodu jejich rodičů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 263 482,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 928 849,00 Kč
 
Celková částka: 6 192 331,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena