Dětské hřiště u Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: MĚSTO ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/31.00649
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Obsahem projektu je vytvoření dětského hřiště v centru města v blízkosti nového Podbrdského muzea a rybníku Kuchyňka. Zvolená lokalita je velmi atraktivní s ohledem na dostupnost, klid a bezpečí. Rožmitál pod Třemšínem má cca. 4400 obyvatel, z nichž děti 0-14 let činí cca. 560. Město disponuje pouze třemi dětskými hřišti, což je s ohledem na vývoj porodnosti nedostačující. Nové dětské hřiště bude určeno všem obyvatelům města a případným návštěvníkům, kteří chtějí strávit příjemné chvíle se svými dětmi v klidné lokalitě s překrásným výhledem na hladinu rybníka. Projekt je zaměřen na vybudování kvalitního zázemí pro rekreaci a hru dětí, pro něž je zde navržen rekreační trávník, herní prvky, zabezpečení břehu rybníka zábradlím a přestavba staré trafostanice na rozhlednu - maják. Město si klade za cíl vytvořit kvalitní zázemí pro občany a jejich potomky a tím přispět ke stabilitě osídlení. Město zde vystupuje coby realizátor a garant projektu a zároveň počítá s jeho údržbou a rozvojem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 806 164,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 686 538,00 Kč
 
Celková částka: 2 492 702,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena