Cyklostezka Oldřišov - Opava, k.ú. Oldřišov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Oldřišov
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006862
Zahájení projektu: 19. 11. 2014
Ukončení projektu: 31. 1. 2019
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování stezky pro provoz cyklistů v katastrálním území Oldřišov v délce 1.497 m. Stezka propojuje polní cestu v katastrálním území Opava-Kateřinky a místní komunikaci z Pustých Jakartic na území obce Oldřišov. Stávající cyklistické propojení mezi obcí Oldřišov a městem Opavou je dnes realizováno zejména po velmi frekventované silnici první třídy I/46. Stezka zlepší dostupnost zaměstnání a služeb, a přitom zvýší bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména cyklistů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 862 507,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 255 921,45 Kč
 
Celková částka: 5 118 429,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena