Revitalizace zahrady V Jirchářích

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Městská část Praha 1
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/23520
Zahájení projektu: 1. 11. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace a zkvalitnění městského veřejného prostoru odpovídající historii, tradici využívání a potenciálu lokality. Realizací projektu dojde k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 439 m2. Projekt reaguje na požadavky cílových skupin a je v souladu s cíli a aktivitami OP Praha Konkurenceschopnost a Strategickým plánem hlavního města Prahy. Lokalitou projektu jsou pozemky katastrálních čísel 866 a 867 v katastrálním území Nové Město na území městské části Prahy 1, se zprostředkovaným dopadem projektu na celé území Prahy. Celkové výdaje na projekt dosahují 3,88 mil. Kč, způsobilé výdaje činí 2,86 mil. Kč, nezpůsobilé pak 1,02 mil. Kč. Projekt bude realizován od 1. 6. 2014 do 31. 10. 2014.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 021 105,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 178 332,00 Kč
 
Celková částka: 2 199 437,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena