Stavební úpravy budovy kolejí B na Hotel VŠB-TU Ostrava

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/04.00981
Zahájení projektu: 1. 9. 2009
Ukončení projektu: 1. 9. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace budovy B kolejí v areálu VŠB-TU Ostrava, její vybavení nábytkem a zařízením. Budou rekonstruovány pokoje sloužící pro ubytování studentů a část pokojů bude nabízet hotelové komerční ubytování. Hotelové pokoje včetně apartmánů (2. a 3.NP) budou certifikovány v kategorii hotel***GARNI.
Konkrétně dojde k:
- rekonstrukci stávajících ubytovacích buněk
- vybavení pokojů a dalších místností nábytkem a zařízením
- vybudování úklidových komor, sociálníhozařízení
- vytvoření chráněných únikových cest na stávajících schodištích budovy
- vybudování evakuačního výtahu v prostoru stávajícího nákladního výtahu
- vybudování restauračního provozu
- rekonstrukci spojovacího traktu
- úpravám chodníku

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 39 894 709,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 59 842 064,00 Kč
 
Celková částka: 99 736 774,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena