Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.1.12/2.1.00/25.01390
Zahájení projektu: 2. 7. 2012
Ukončení projektu: 1. 2. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova představuje investiční projekt statutárního města Olomouce. Jedná se o jednoetapový projekt, jehož předmětem je modernizace stávajícího zastaralého sportoviště, které je součástí ZŠ Zeyerova. Modernizace bude zahrnovat stávající běžecký ovál se sprinterskou rovinkou, sektor pro skok daleký, asfaltové hřiště uprostřed oválu, osazení nových pinpongových stolů, současně je navrženo nové oplocení sportoviště.
Součástí projektu je také modernizace stávajícího objektu garáží a skladů za účelem vytvoření zázemí pro sportoviště. Dále bude provedeno odvodnění vjezdu do areálu a vybudováno místo na odpadky.
Realizací projektu dojde k modernizaci stávajícího sportoviště na víceúčelové sportoviště s umělým povrchem a potřebným zázemím.
Sportoviště bude využíváno pro výuku TV, školní družiny a jiné školní i mimoškolní aktivity žáků, v odpoledních hodinách bude přístupné pro širokou veřejnost.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 130 235,02 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 081 806,00 Kč
 
Celková částka: 7 212 041,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena