Revitalizace kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Římskokatolická farnost Bruntál
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0008320
Zahájení projektu: 11. 4. 2019
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Projekt revitalizace kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu řeší kompletní obnovu a záchranu mimořádně cenného objektu, který se nachází v havarijním stavu. Součástí projektu je instalace nové expozice prezentující zjištěnou podobu původního románského kostela, restaurovaný původní románský portál v prostoru pod věží a také gotické fresky objevené v současné sakristii kostela. Kostel bude následně zpřístupňován a prezentován v rámci projektu Otevřené chrámy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 15 628 866,10 Kč
Národní soukromá částka: 822 571,90 Kč
 
Celková částka: 16 451 438,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena