Mateřská škola Bradlec

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Bradlec
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/12.00298
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 10. 2009
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Realizací projektu dojde k vybudování a vybavení vzdělávacího zařízení předškolního typu pro děti z obce Bradlec a okolí. Objekt mateřské školy bude sloužit nejen pro předškolní výchovu, ale také jako zázemí pro volnočasové aktivity občanů obce a pro zájmové kroužky dětí a mladistvých. Investorem projektu je obec, která provoz zařízení svěří v provozní fázi projektu smluvnímu subjektu. Plánovaná kapacita zařízení je 42 dětí, objekt bude vybudován na obecním pozemku o rozloze přibližně 1000 m2, kde se plánuje vytvoření zahrady a hřiště. Součástí stavby je i dobudování přístupové komunikace, dotažení sítí a malého parkoviště pro rodiče a návštěvníky školky.
Projekt řeší současnou nedostatečnou nabídku služeb poskytovaných v obci a nevyhovující situaci, kdy jsou rodiče nuceni dojíždět s dětmi z Bradlece do Kosmonos a Mladé Boleslavi. Stávající kapacity těchto mateřských škol jsou však již nedostačující a do budoucna se naopak očekává růst poptávky po zařízení tohoto typu v oblasti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 479 640,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 672 876,00 Kč
 
Celková částka: 11 152 516,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena