Volnočasové sportovní centrum - Boršice

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Boršice
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01004
Zahájení projektu: 2. 11. 2011
Ukončení projektu: 31. 10. 2012
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování volnočasového sportovního centra v obci Boršice. Obec Boršice má cca 2 225 obyvatel a veškeré sportovní a volnočasové aktivity občanů jsou v současné době realizovány ve stávajícím kulturním domě.Tyto prostory jsou však nevyhovující a od 1.1.2011 dojde k zákazu provozování sportovních aktivit z hygienických důvodů. Obyvatelé obce tak ztratí možnost sportovního vyžití. Cílem projektu je vybudovat nový objekt, který bude sloužit sportovním a kulturním aktivitám občanů obce, doplňkově pak bude objekt v dopoledních hodinách, kdy nemůže být využíván občany, využit také základní školou, aby došlo k co největšímu vytížení prostor. Cílovou skupinu tvoří: sportovní veřejnost, kulturní veřejnost a široká veřejnost (fotbal, floorbal, nohejbal, aerobic, jóga, cvičení matek s dětmi, cvičení seniorů, folklórní soubor, aj.). Projekt bude realizován obcí Boršice. Obec disponuje veškerým technickým, organizačním a finančním zázemím tak, aby mohl být záměr realizován.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 352 171,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 304 464,00 Kč
 
Celková částka: 29 656 635,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena