Sousedský spolkový dům v Pátku

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Obec Pátek
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/83.01876
Zahájení projektu: 20. 10. 2014
Ukončení projektu: 31. 5. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Informace o projektu

V rámci projektu bude stržen starý stavební objekt v obci Pátek, kde se v současné době nachází knihovna a kancelář obecního úřadu. Na jeho místě bude vystaven nový spolkový dům, kde obnoví svou činnost na vyšší úrovni s využitím nových technologií obecní knihovna. Ta bude kromě místnosti s uloženým knižním fondem disponovat i pracovištěm vybaveným PC s veřejným internetem a velkokapacitní tiskárnou. Pomocí skládacích dřevěných dveří bude možné knihovnu propojovat se sousední spolkovou místností pro masovější akce (např. přijímání nových čtenářů z řad dětí, mezigenerační čtení apod.) a naopak. Multifunkční spolková místnost s kapacitou cca 70 sedících osob bude využita pro výroční zasedání spolků, promítání dětem i dospělým, ke kulturním vystoupením, besedám, vzdělávání, ale i k neformalizovaným aktivitám občanů obce. K těm patří kondiční cvičení všech generací, kroužky rukodělných činností apod. Ve spolkovém domě bude také klubovna vybavená kuchyňkou s kapacitou cca 20 osob.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 241 706,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 277 948,00 Kč
 
Celková částka: 8 519 654,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena